Zájmová činnost

Nabídka zájmových aktivit na školní rok 2017/2018

pro školní rok 2017/2018 připravila naše škola pro žáky rozsáhlou nabídku zájmových aktivit, na které můžete svého syna (dceru) prostřednictvím níže uvedeného formuláře přihlásit. Všechny zájmové aktivity budou otevřeny jako součást doplňkové činnosti školy, a jsou tudíž za finanční úhradu z Vaší strany. Platby je možno rozdělit na dvě části (1. a 2. pololetí  s výjimkou příprav na přijímací zkoušky ČJ a M ). V případě, že by kdokoli z Vás měl zájem vést libovolnou další zájmovou aktivitu, obraťte se s nabídkou přímo na ředitele školy.

Zájmová aktivita

Vedoucí

Počet

hodin

v roce

Min.

počet

dětí

Cena

za rok

Termín

a čas

konání

Český jazyk – příprava na zkoušky 9. roč. *

p. Babický

25

vyuč.hod.

8

500,-

Úterý

6.50-7.35

Český jazyk – příprava na zkoušky 9. roč. *

p. Sobotková

25

vyuč.hod.

8

500,-

Úterý

14:00 – 14:45

*) V případě, že nebude u kroužku ČJ-příprava na př. zk. naplněn minimální počet žáků pro obě skupiny, bude otevřena jen jedna skupina, a to ta, ve které bude přihlášeno více žáků.

Matematika – příprava na zkoušky 9. třídu

p. Audesová

25

vyuč.hod.

8

500,-

Pondělí

14.00 – 15.45

Volejbal (4.-9. třídy)

p.Hanzelín

50

 hod.

10

700,-

Úterý

14.00-15.30

Stolní tenis 5.-9. ročníky

p. Babický

35

hod.

8

700,-

Pondělí

13.45-15.00

Psaní všemi deseti

 7. - 9. roč.

p. Babický

30

hod.

8

600,-

1x/14 dní Středa 13.45-15.15

Anglický jazyk

1. třída

pí.Szobonyová

30

vyuč.hod.

12

600,-

Pátek

11.40-12.25

Německý jazyk hrou – 4.-9.ročník

p. Hodinová

30

vyuč.hod.

10

600,-

středa

6.50-7.35

Anglický jazyk 2.třída

p. Szobonyová

30

vyuč.hod.

10

600,-

Úterý

12.40-13.25

Zobcová flétna 1.-9.

p. Hodinová

30 vyuč. hodin

6

600,-

Úterý

6.50-7.35

Pohyb.hry 1.a 2.roč.

p. Berková

30 hodin

10

600

Úterý

12.45-13.45

Hra na kytaru pro 5.-9.roč.

p. Judl

30 vyuč.

hodin

4

600,-

Pátek

13.35 – 14.20

Dílna pro tvořivé  I **

1.-2. Třída

sl. Vopatová

30 vyuč.

hodin

10

600,-

Pondělí 1x/14 dní

11.45-13.15

Dílna pro tvořivé  II**

3.-5. třída

sl. Vopatová

30 vyuč.

hodin

10

600,-

Pondělí 1x/14 dní

13.25-14.40

**)V případě, že nebude naplněn minimální počet žáků pro obě skupiny, bude otevřena jen jedna skupina společná. V tomto případě by kroužek probíhal ve 12:45 – 14:15, příp. bude čas upřesněn.

Florbal

p.Otcová

35

hodin

10

700,-

Středa

15.00-16.30

Sborový zpěv

I. a II.stupeň

p. Vlachová

30

vyuč.hod.

10

600,-

Čtvrtek

6.50-7.35

Doplňující informace:
Podrobnější informace k jednotlivým aktivitám můžete získat přímo u ředitele školy nebo zástupkyně ředitele . 
Jednotlivé aktivity budou otevřeny pouze v případě, že se přihlásí alespoň minimální počet účastníků. 
Cena je stanovena na základě kalkulace, která je k nahlédnutí v kanceláři školy. Protože stanovená cena pokrývá pouze nutné náklady, není možno ji, v případě neúčasti dítěte na zájmové aktivitě, vracet. 
 

Soubory ke stažení