Zájmová činnost

Nabídka zájmových aktivit na školní rok 2016/2017

pro školní rok 2016/2017 připravila naše škola pro žáky rozsáhlou nabídku zájmových aktivit, na které můžete svého syna (dceru) prostřednictvím níže uvedeného formuláře přihlásit. Všechny zájmové aktivity budou otevřeny jako součást doplňkové činnosti školy, a jsou tudíž za finanční úhradu z Vaší strany. Platby je možno rozdělit na dvě části (1. a 2. pololetí  s výjimkou příprav na přijímací zkoušky ČJ a M ). V případě, že by kdokoli z Vás měl zájem vést libovolnou další zájmovou aktivitu, obraťte se s nabídkou přímo na ředitele školy.

Zájmová aktivita

Vedoucí

Počet

hodin

v roce

Min.

počet

dětí

Cena

za rok

Termín

a čas

konání

Český jazyk – příprava na zkoušky 9.

p. Babický

25

vyuč.hod.

10

500,-

Úterý

6.50-7.35

Matematika – příprava na zkoušky 9. třídu

p. Hanzelín

25

vyuč.hod.

10

500,-

Pátek

6,50 - 7,35

Volejbal (4.-9. třídy)

p.Hanzelín

50

hod.

10

700,-

Úterý

14.00-15.30

Stolní tenis 5.-9. ročníky

p. Babický

35

hod.

8

700,-

Pondělí

13.45-15.00

Tvorba digitální fotografie 5.-9.roč.

p. Babický

30

hod.

8

600,-

1x/14 dní Středa 13.45-15.15

Anglický jazyk

1.B třída

pí.Szobonyová

30

vyuč.hod.

12

600,-

Úterý

11.45-12.30

Německý jazyk hrou – 4.-9.ročník

p. Ilona Hodinová

30

vyuč.hod.

10

600,-

středa

13.30 – 14.15

Anglický jazyk 2.třída

p. Tučková

30

vyuč.hod.

10

600,-

Středa

11.40-12,25

Zobcová flétna 1.-9.

p. Hodinová

30 vyuč. hodin

6

600,-

Středa

12,35-13,20

Hra na kytaru pro 5.-9.roč.

p.Judl

30 vyuč.

hodin

4

600,-

Pátek

13.45 – 14.30

Dílna pro tvořivé děti

1.-5. třída

sl. Vopatová

30 vyuč.

hodin

10

600,-

Středa 1x/14 dní

13.00-14.30

Pohybové hry 1.tř

p. Hanzelín

30

10

500,-

čtvrtek

11.40 – 12.25

1.tř.-Pohybově dramatický kroužek 1.popoletí

p. Cinertová

15

10

300,-

Úterý

11.30-12.30

1.tř.-Anglický jazyk 2.popoletí

p. Tučková

15

10

300,-

Úterý

11.30-12.30

Florbal

p.Otcová

35

hodin

10

700,-

Středa

15.00-16.30

Sborový zpěv – I.stupeň

p. Vlachová

30

vyuč.hod.

10

600,-

Středa

12.40-13.25

Sborový zpěv – II.stupeň

p. Vlachová

30

vyuč.hod.

10

600,-

Středa

13.30-14.15

Doplňující informace:
Podrobnější informace k jednotlivým aktivitám můžete získat přímo u ředitele školy nebo zástupkyně ředitele . 
Jednotlivé aktivity budou otevřeny pouze v případě, že se přihlásí alespoň minimální počet účastníků. 
Cena je stanovena na základě kalkulace, která je k nahlédnutí v kanceláři školy. Protože stanovená cena pokrývá pouze nutné náklady, není možno ji, v případě neúčasti dítěte na zájmové aktivitě, vracet. 
 

Soubory ke stažení