Stravné

 

 

Pozor: z důvodu rekonstrukce vstup do školní jídelny hlavním vchodem školy

 

 

 

 

Stravné pro školní rok 2019/2020

 

Oběd ZŠ:     Žáci ZŠ    7 – 10 let   ………………  Kč 25,--
                     Žáci ZŠ    11 – 14 let ………………   Kč 27,--
                     Žáci ZŠ    15 -  18 let ………………   Kč 29,--


Svačina ...............................................................   Kč 15,--


Cizí strávníci    …….……………………………      Kč 67,--

 

 Děti MŠ:      3 – 6 let          přesnídávka …………    Kč  9,--
                                             oběd …………………    Kč 21,--
                                             svačina ………………   Kč   7,--

                    7 a více             přesnídávka …………   Kč   9,--
                                              oběd …………………     Kč 23,--
                                              svačina ………………    Kč   7,--