Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách

Výzva č. 51 „Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách“

Název projektu: „Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách“

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0020

Naše škola se v letošním školním roce 2014/2015 zapojila jako partner s finančním příspěvkem do projektu pod názvem „Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách“, který je realizován v rámci výzvy č. 51 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

 

Cíle projektu:

  • Zlepšení kompetencí vedení škol díky poskytnutí systémové podpory ve využívání digitálních technologií pro využívání ICT do školy.
  • Zlepšení podmínek pro využívání a integraci ICT do výuky díky zajištění metodické a technické podpory pro pedagogické pracovníky po dobu realizace projektu.
  • Zlepšení podmínek pro využívání a integraci ICT do výuky díky zajištění metodické a technické podpory pro pedagogické pracovníky po skončení projektu.
  • Zefektivnění využívání techniky, kterou mají školy k dispozici.
  • Zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků pro využití moderních mobilních (dotykových) zařízení ve výuce.
  • Zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků pro využití moderních mobilních (dotykových) zařízení ve výuce konkrétních předmětů na školách.

 

Soubory ke stažení