Zápisy 2020/2021

Zápisy dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 budou probíhat pouze elektronickou formou od 1. 4. - 20. 4.2020.

Odkaz na elektronickou přihlášku a přesný popis naleznete nejpozději 1. 4. 2020 zde.