Vánoční přání do Harmonie

Vánočními dárky nemusíme potěšit jen své nejbližší. Velkou radost můžeme udělat i lidem, kteří nějakým způsobem strádají. Dobré skutky k vánočnímu času jednoduše patří. Většina lidí stráví štědrovečerní večeři se svými blízkými. V České republice však žije mnoho starších lidí, kteří nikoho nemají a zůstanou sami i u vánočního stolu. Jedná se často i o osoby žijící v domovech důchodců, kteří místo objetí rodiny zůstávají sami nebo jen v prostředí stejně opuštěných lidí. Těmto lidem chceme letos zpříjemnit Vánoce. Symbolickým gestem dát najevo, že na ně někdo myslí. Žáci naší školy namalovali pro obyvatele domova Harmonie obrázky, které jim budou slavnostně předány dne 12. prosince 2018.

Žáci také zazpívají i písně nacvičené školním sborem Notička pod vedením paní učitelky Vlachové.

Velké díky patří také třídním učitelkám: Ivaně Szobonyové, Iloně Hodinové, Janě Krausové, Stanislavě Kebrlové a vychovatelkám školní družiny: Simoně Matějkové, Pavle Hybnerové a Marcele Davídkové, které pomáhaly při tvorbě obrázků a podpořily tento projekt.

Lenka Hahnová