Složení školské rady 2018-2021

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že po hlasování byli do Rady školy zvoleni tito  zástupci rodičů:  Alena Švermová, Michala Haasová a Helena Šimánková.