Putování za pokladem faraona Tutanchamona

Adaptační pobyt šesté a sedmé třídy ZŠ Mirošov se uskutečnil 3.10. 2016 – 5.10. 2016 v hotelu Sirotek na Špičáku. Cílem tohoto programu bylo posílit pozitivní klima ve třídách, upevnit vztah učitel-žák a podpořit tak prevenci patologických jevů, jako jsou např. šikana či různé druhy závislostí. Jako preventistka na základní škole v Mirošově jsem naplánovala program celé akce a se svými třídami se ho zúčastnili i třídní učitelé Eva Sobotková a Josef Babický. V připraveném projektu jsme společně objevovali krásy starého Egypta. V úterý dopoledne jsme se seznámili s faraonem Tutanchamonem, vyzdobili si jeho masku a namalovali jsme Boha slunce Ra. Večer jsme pak luštili hieroglyfy a odpočívali při řízené relaxaci. Ve středu jsme se snažili najít klíč k zašifrované zprávě královny Nefertiti, a zasloužit si tak čokoládový Tutanchamonův poklad. Poté jsme vymodelovali posvátného egyptského brouka skarabea a zazpívali si. Kromě poznávání starověké egyptské kultury jsme měli možnost trávit spoustu času venku a vidět i krásná místa současné Šumavy. Nezapomenutelným zážitkem byla určitě cesta lanovkou na vrchol Pancíř a následný sestup do Špičáckého sedla v prudkém dešti. Středeční výlet na Čertovo jezero byl zpestřen stavbou pyramid z přírodních materiálů. Počasí nám stále nepřálo, ale nepršelo a my jsme si mohli užít tajuplnou atmosféru jezera v husté mlze. Kdo celou soutěž vyhrál, není důležité. Smyslem programu bylo navázání pozitivního vztahu mezi žáky a jejich novými učiteli a vytvoření kladných vazeb mezi dětmi ze šestých a sedmých tříd. Zároveň si žáci vyzkoušeli práci ve skupinách, schopnost komunikace, prosazování svého názoru pomocí argumentů, řešení konfliktů i umění naslouchat druhým. Všechny uvedené aktivity pak vedly k vlastnímu sebepoznávání, posilování sebevědomí i sebeúcty. Žáci přijali program velice pozitivně a pracovali s chutí a radostí. Pro nás je důležité, že je můžeme poznávat a sledovat i v jiných situacích než ve vyučovacích hodinách, a máme tak možnost charakterizovat a později i rozvíjet jejich osobnost. Mgr. Jitka Audesová