Projekt PLUS PRO DĚTI

Vzhledem k naší výborné předchozí spolupráci s Diakonií Západ nám byla nabídnuta možnost zúčastnit se zdarma projektu Plus pro děti.  V různých lokalitách Plzeňského kraje je díky tomuto projektu poskytována pracovníky této organizace primární prevence i krizová pomoc ve školách a školních zařízeních.

Diakonie Západ byla zastoupena panem Lukášem Eisenvortem a slečnou Michaelou Märzovou, která se podílela se svými kolegyněmi na realizaci preventivních programů. Spolupráce probíhala od září do prosince 2016 v rozsahu tří hodin týdně. Projekt byl podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX  Foundations.

Po domluvě s třídními učiteli byly realizovány následující programy:

- Preventivní programy v rámci primární prevence pro 4. až 9. ročník
- Program pro rodiče ( Kyberšikana)
- Program pro pedagogické pracovníky (Kyberšikana)

Žáci jednotlivých tříd přijali programy pozitivně, aktivně se jich zúčastnili a při následném rozboru hodnotili kladně jak probíraná témata, tak metody, které lektorky použily. 

 

                                                                                                            Jitka Audesová