Organizace začátku školního roku 2019/2020

Informace pro rodiče žáků 2. - 9. tříd

Výuka ve školním roce 2019/2020 bude zahájena v pondělí 2. 9. 2019 v 7:50hod  a  končit bude cca v 9:30hodin. V úterý budou první dvě hodiny třídnické, dále bude výuka pokračovat dle rozvrhu.