Okresní kolo v recitaci

Ze školního kola do okresního postoupilo devět žáků ve čtyřech kategoriích. Z toho šest žáků bylo velice úspěšných.

0. kategorie:  1. místo  Staňka Hricová, 2. místo  Adélka Kesnerová

                       

1. kategorie:  2. místo  Eliška Cinertová, 3. místo  František Roušal

                      

2. kategorie:  1. místo   Adéla Šimončičová

 

3. kategorie:  Čestné uznání  Josef Klieštik

 

Do krajského kola tak postupují Eliška Cinertová a Adéla Šimončičová.

 

Dále naši školu reprezentovali : Tomáš Nguyen, Nikol Meierová, Petr Osvald

Tyto žáky připravovaly: S. Kebrlová, M. Petrová, M. Cinertová, I. Hodinová, L. Šilhánková, E. Sobotková

Ve školním kole se na přípravě žáků podílely také J. Krausová a T. Tučková

 

Všem žákům i vyučujícím děkujeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole!