Okresní a krajské kolo recitační soutěže

Okresní kolo v recitaci proběhlo v LŠU v Rokycanech. Největších úspěchů dosáhli Eliška Cinertová v 1. kategorii  a Daniel Mátl ve 2. kategorii, kteří se probojovali do krajského kola. To se konalo      20. 4.2017 až v Horšovském Týně. Zde se opět oba soutěžící prosadili, ve velké konkurenci dětí z dramatických kroužků úspěšně zvládli své texty a získali čestné uznání. Vyslechli si přínosné rady od odborné poroty a ve volném čase, kdy se porota radila, si  stihli prohlédnout i historickou část města. Děkujeme všem učitelům, kteří letos žáky na recitační soutěž připravovali, i paní učitelce Cinertové, která děti do Horšovského Týna doprovodila.