Novinové dny ve třetí třídě

Hlavním cílem novinových dnů bylo seznámit děti se souvislostmi : NOVINY, LISTY,LISTOPAD, STROMY, DŔEVO - co mají tato slova společného ? Mnoho.... Práce skupin, dvojic i jednotlivců, používání hudebních nástrojů (dřevěný bubínek, paličky nebo dřívka), dramatické převedení opadávajících stromů, kresba podzimního stromu, využití dřeva, struktura kůry, vylisované listy, části stromů a rozdíl mezi stromem a keřem, využití novinového papíru a větná skladba, která vytvořila články do novin, návštěva školní knihovny - protože stránky knih jsou listy a z nich můžeme čerpat informace, čtenářská dílna, poslech písně Jaroslava Svěráka o stromech nebo Wabiho Daňka o listopadu... To vše a ještě více provázelo třeťáky na přelomu října a listopadu.

Mgr. M. Cinertová