Je nám spolu dobře, bude ještě lépe!

Název programu :  Je nám spolu dobře, bude nám ještě lépe!

 

Téma:              Za  Tutanchamonovým pokladem

 

Projektu se zúčastnili všichni žáci šestého ročníku pod vedením své třídní učitelky Mgr. Lenky Šilhánkové a preventistky Mgr. Jitky Audesové.

Náplň byla  rozdělena do dvou hlavních oblastí :

  1.  Navázání pozitivního vztahu s  třídním učitelem
  2.  Zlepšení sociálního klimatu třídy

                                                                                                                                                                                

Šestá třída je podle našich zkušeností riziková, dochází ke značnému nárůstu negativních jevů, hlavně mezi chlapci a děvčaty. Program se nám daří realizovat každoročně již od roku 2006 a jeho výsledky jsou zřejmé.

Současná šestá třída je početná, má 28 žáků. V letošním roce došlo téměř ve všech předmětech k rozdělení na dvě skupiny, ale i toto rozdělení má svá rizika.

Realizací uvedeného projektu bychom chtěli snížit rizika v budoucím školním roce.

 

Šesťáci byli v rámci projektu rozděleni do šesti skupin a soutěžili při hledání Tutanchamonova pokladu. Jak jednotlivé skupiny spolupracovaly?

 a/  Vytvářeli jsme pravidla pro lepší komunikaci

 b/  Hráli jsme psychologické hry /pavučina, hry se zavázanýma očima apod.…/        

 c/  Ve výtvarné části jsme vyrobili Tutanchamonovu masku, vymodelovali Skarabea     

      z modelíny, luštili hieroglyfy a získali kříž Anch 

 

Co jsme se na kurzu naučili?           

a/  Schopnosti kooperace (při soutěžích, hrách, cvičeních)

b/  Lepší vzájemné komunikaci

c/   Učili jsme se řešit konflikty v klidu

d/   Asertivnímu chování

 

Kromě aktivit v krásné společenské místnosti hotelu Sirotek jsme také viděli Černé a Čertovo jezero, a při cestě se dokonce i koulovali.

Žáci přijali program velice pozitivně a aktivně a s chutí se zúčastňovali všech aktivit.

Největším překvapením pro nás bylo, když při hodnocení programu sami žáci požadovali pro příští kurzy zákaz mobilních telefonů.

Chtěli bychom poděkovat rodičům, kteří dětem tyto zážitky zprostředkovávají, městu Mirošov a vedení ZŠ Mirošov za finanční podporu.

 

                                                                                                            Mgr. Jitka Audesová