Jak se učí prvňáčci

V letošním školním roce chodí do 1. třídy 24 žáků, 10 dívek a 14 chlapců. Číst se učí metodou Sfumato. Žáci se u každého písmene učí číst najednou všechny čtyři tvary, malé a velké tiskací i psací. Výuka je hodně pestrá a prolíná se všemi vyučovanými předměty. Žáci si každé písmeno doslova prožijí a prozkoumají všemi smysly. Děti si vždy přinesou do školy zajímavou věc, jejíž název začíná právě probíraným písmenem, a rozšiřují si tak slovní zásobu. Součástí výuky je i dramatická výchova. Největší úspěch měla dramatizace pohádky O Červené karkulce. Děti si přinesly nakreslené i skutečné košíky, bábovky a víno i kostýmy myslivce a Karkulky a s chutí si pohádku zahrály. Nakonec jsme si všichni pochutnali na bábovce, kterou nám upekla jedna z maminek.