Informace o školní družině na šk.r. 2018/2019

 
 
Školní rok 2018/2019
 
Ve školním roce 2018/2019  jsou děti rozděleny do dvou oddělení.
 
I.                  oddělení:
 
pí. vychovatelka Simona Matějková
 
mobil: 775 237 493
e-mail: zsmirosov.matejkova@seznam.cz        
 
II.               oddělení:
 
                pí. vychovatelka Pavlína Hybnerová, Dis.
 
            mobil: 775 233 207
            e-mail: 
 
 
          Tel.číslo do ŠD: 371 121 907