Dýňový den ve třetí třídě

Již třetím rokem absolvuje naše třída "Dýňový den". Žáci pracovali ve skupinách, ve dvojicích i jako jednotlivci. Vše v barvách dýní, přípradně černé. Hravou formou děti pracovaly po celý den ve všech předmětech. Tentokrát si vyzkoušely dlabat dýně, pracovat s tavnou pistolí, skládat obří puzzle či rozvíjet matematické schopnosti na různých logických, prostorových nebo postřehových hrách. Nechyběla ani práce v pracovních sešitech nebo na listech.

To je jen hrstka z aktivit, které děti po celý den vykonávaly. Ani o přestávkách děti nelenily a dobrovolně upravovaly a zdobily třídu. Celý den byl ve znamení pohody, pracovitosti a tvořivosti.

Mgr. M. Cinertová