Dny vědy a techniky - Plzeň

V pátek 9. září se tři třídy naší školy vydaly na akci pořádanou Západočeskou univerzitou v Plzni. Akce nesla název Dny vědy a techniky a jedná se o již tradiční setkání žáků, studentů a učitelů, které spojuje zájem o technické předměty. Na celé této záležitosti je příjemné, že si ji užije každý bez ohledu na to, kolik je mu let. Jednotlivé fakulty zde prezentují svůj výzkum a vývoj, je to pro ně možnost velmi dobré propagace a my jsme se rozhodli ji využít. Žáci 8.A, 8.B i devátého ročníku proto vyrazili se svými třídními učiteli vstříc novým zkušenostem. Celá akce byla veřejností hojně navštěvována, a tak nebylo vždy snadné se na jednotlivá stanoviště dostat a vše si vyzkoušet. Kdo byl ale trpělivý, vždy nakonec uspěl. Žáci si tak mohli postavit třeba raketu na vodní pohon nebo si nechali polévat ruce tekutým dusíkem. To samo o sobě nevypadá nijak světoborně, ale jen samotný fakt, že tekutý dusík má teplotu kolem -200°C , dodává celé věci poněkud jiný nádech. Všichni žáci tak strávili dopoledne ve společnosti svých vrstevníků i starších studentů středních škol v prostředí, kam se nelze jen tak dostat, a mohli přičichnout k vědeckým objevům, které možná jednou čekají i na ně. Věřím, že tato akce dodá žákům více chuti ke studiu technických předmětů, neboť tam se otevírá stále větší a větší prostor pro realizaci dětských snů. Mgr. Martin Hanzelín