Akademie řemesel 2018

 

Dne 19. října 2017 se žáci osmých a devátých tříd zúčastnili projektu Akademie řemesel, který pořádá Úřad práce v Rokycanech. Tématicky byla letošní akce zaměřena na zdravotnické profese, které se aktuálně potýkají s nedostatkem zájmu uchazečů. Žáci zhlédli zajímavé prezentace o jednotlivých oborech, které se na zdravotnických školách vyučují, a mohli klást otázky nejen učitelům středních škol, ale i studentům. Akci hodnotím jako velmi zdařilou, žákům se líbila a poskytla jim vhled do problematiky zdravotnických profesí. 

Mgr. Josef Babický