Adaptační pobyt - Šumava

V pondělí 24.9. 2018 se obě šesté třídy vydaly na adaptační kurz na Šumavu do hotelu Sirotek. Jelo 25 žáků, dále pak paní učitelka Audesová a pan učitel Skala. Po ubytování následoval oběd. Poté jsme se sešli ve společenské místnosti, kde nás p. uč. Audesová rozdělila do pěti skupin a zadala nám úkoly. Program se týkal Egypta. Museli jsme vybrat jedno děvče z každé skupiny a nalíčit a obléci ji podle busty královny Nefertiti. Odpoledne jsme šli pěšky do Železné Rudy. Druhý den jsme vyráběli masku faraona Tutanchamona a luštili obrázkové písmo – hieroglyfy.

Po obědě jsme se vydali k Černému a Čertovu jezeru. Obě jezera byla moc hezká a plnili jsme u nich další úkoly. Večer jsme pomocí Morseovy abecedy rozluštili slova jídelna, Sirotek a proutí, a mohli tak najít Tutanchamonův poklad. Skupina, která ho našla jako první, se s ostatními rozdělila. Večer jsme si odpočinuli při skupinové relaxaci a nechtěli jsme uvěřit, že již druhý den odjíždíme. Poslední den pobytu jsme si povídali o tom, co jsme zažili, co se nám líbilo i co bychom mohli udělat jinak. Zhodnotili jsme práci ve skupinách, vyfotili se a šli si zabalit věci a  uklidit pokoje.

Děkujeme za krásný adaptační pobyt, paní učitelko a pane učiteli!

                                                                                           Kateřina Štochlová, 6. A