Adaptační kurz 2019/2020

Poselství staré šamanky byl název adaptačního programu, který pro naše žáky připravujeme již čtrnáctým rokem. Program se nám daří realizovat každoročně již od roku 2006 a jeho výsledky jsou zřejmé. Projektu se zúčastnilo 25 žáků šestého ročníku pod vedením preventistky školy Mgr. Jitky Audesové, třídního učitele Mgr. Martina Hanzelína a paní asistentky Pavly Hybnerové. Náplň kurzu byla rozdělena do několika hlavních oblastí. Prioritou bylo navázání pozitivního vztahu s  třídním učitelem, zlepšení sociálního klimatu třídy a zařazení nových žáků do třídního kolektivu. 

                                                                                                                                                                               

     Šestá třída je podle našich zkušeností riziková, dochází ke značnému nárůstu negativních jevů, hlavně mezi chlapci a děvčaty. Současná šestá třída je početná, má 29 žáků. Realizací uvedeného projektu bychom chtěli snížit rizika v budoucím školním roce.

     Děti byly v rámci projektu rozděleny do pěti skupin a soutěžily a plnily různé úkoly při hledání poselství staré šamanky. Používali jsme neverbální komunikaci, učili se naslouchat, argumentovat i vysvětlovat. V nádherném prostředí Šumavy jsme znovu objevovali své smysly. Hmatem prozkoumávali různé přírodniny, naslouchali jsme tajemnému tichu u Čertova jezera, zkusili si překonat krátký lesní úsek cestou na Pancíř se zavázanýma očima a spolehnout se při tom na svého kamaráda. Spolupracovat jsme museli i při stavbě indiánských obydlí. Ve výtvarné části jsme si vytvořili indiánskou masku a vyzkoušeli trpělivost při náročné výrobě lapačů snů. Večer si při dunění šamanských bubnů odpočinuli při relaxaci a zjistili, že luštění šifer není tak jednoduché, jak vypadá. Všechny kmeny ale závěrečné poselství objevily. Jak znělo?

„Teprve až pokácíte poslední strom, až otrávíte poslední řeku, až ulovíte poslední rybu, přijdete na to, že se peníze nedají jíst."

Žáci přijali program velice pozitivně a aktivně a s chutí se zúčastňovali všech aktivit.

 

Chtěli bychom poděkovat rodičům, kteří dětem tyto zážitky zprostředkovávají, a městu Mirošov a vedení ZŠ Mirošov za výraznou finanční podporu.

 

                                                                                                                                    Jitka Audesová