Organizační struktura

Provozní úseky

Organizačně je škola rozdělena na provozní úseky, jejichž jednotliví pracovníci jsou přímo podřízeni vedoucím úseků. Níže je uveden jejich přehled včetně jmen vedoucích.

Ředitelství, sekretariát a ekonomika
Pedagogický úsek základní školy
ředitel školy -  Mgr. Rostislav Judl
zást. ředitele -  Mgr. Monika Honzíková
Pedagogický úsek mateřské školy
vedoucí uč. MŠ -  Mgr. Jindřiška Bouchnerová
Stravovací úsek ZŠ i MŠ
vedoucí školních jídelen - p. Blanka Nesnídalová
Provozní úsek ZŠ i MŠ
školník -  p. Titl

Přesný název školy jakožto příspěvkové organizace je Základní škola a Mateřská škola Mirošov, příspěvková organizace a její adresa Školní ulice 74, 338 43 Mirošov. Statutárním zástupcem příspěvkové organizace je ředitel školy Mgr. Rostislav Judl, v nepřítomnosti jej zastupuje zástupkyně ředitele školy Mgr. Monika Honzíková.

Fakturační údaje

 • Základní škola a mateřská škola Mirošov, příspěvková organizace
 • Školní 74
 • 338 43 Mirošov
 • IČO: 70995656

Přehled důležitých telefonních čísel školy

 • 371 121 901, 775 237 474 – ředitel Mgr. Rostislav Judl
 • 371 121 906, 775 237 477 –  zástupkyně ředitele  Mgr. Monika Honzíková
 • 371 121 903 - sborovna pavilon
 • 371 121 905, 777 237 473- sborovna hlavní budova
 • 371 121 900 - sekretariát, účtárna p. Chadrabová
 • 371 121 907, 775 237 493 –  školní družina p. Matějková
 • 371 121 908, 775 237 408 – mateřská škola ředitelka Mgr. Jindřiška Bouchnerová
 • 775237407 - mateřská škola
 • 371 121 902, 775 237 478 - školník pan P. Titl
 • 777 237 474 - školní jídelna

Veškeré administrativní záležitosti, včetně potvrzení pro rodiče i žáky vyřizuje sekretářka školy p. D. Chadrabová v době od 7,00 do 13,00. Kancelář je  v druhém poschodí hlavní budovy základní školy -  vpravo. V případě její nepřítomnosti v kanceláři je možno se obrátit na ředitele nebo zástupkyni ředitele školy. Některá potvrzení související přímo s provozem mateřské školy vydává také vedoucí učitelka mateřské školy Mgr. Jindřiška Boucherová.