O školní družině

Školní družina je školským zařízením pro zájmové vzdělávání. Pedagogická práce zde má svá specifika – žákům zabezpečuje nejen odpočinek, ale i zajímavé využití volného času. Rozvíjí žáky v dovednostech důležitých pro život ve společnosti a prostřednictvím aktivit mimo výuku je vybavuje žádoucími vědomostmi, dovednostmi i postoji. Všichni se zde učí vycházet se svými spolužáky, spolupracovat a tolerovat individualitu ostatních.  Důležitou úlohu má školní družina taktéž v prevenci sociálně patologických jevů.

     V rámci výchovy a vzdělávání navštěvují děti muzea, hrady, zámky, výstavy, divadelní představení apod. Nezapomíná se ani na významné státní a české svátky (tradice, zvyky, obyčeje).

    Při zájmovém vzdělávání si žáci osvojují pracovní a výtvarné dovednosti. Nezanedbatelná je také pohybová stránka (míčové a společné hry) i vycházky do přírody po okolí školy.