O Mateřské škole Mirošov


Adresa:
Mateřská škola
Skořická 413
338 43 Mirošov

Vedoucí učitelka: Mgr. Jindřiška Bouchnerová
Telefon: 775 237 408
Provozní doba: 6.00 – 16.30 h
E-mail: msmirosov@seznam.cz

 

Konzultační hodiny vedoucí učitelky:

Středa: 7.00-9.00, 15:00 - 16.00 sudý týden

Středa :12.00-14.00,15.00 - 16.00 lichý týden

Nebo dle potřeby po předchozí telefonické domluvě.

 

Telefoní čísla na jednotlivé třídy:

1. Třída Sluníčka - 371 121 908,775 237 442

2. Třída Rybičky - 775 237 409

3. Třída Předškoláci - 775 237 407

 

Mateřská škola Mirošov je umístěna v klidné části města Mirošova. Je součástí Základní školy a Mateřské školy Mirošov, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je město Mirošov.

Budova MŠ Mirošov je jednopodlažní pavilon s celkem 3 třídami. Ke každé třídě náleží herny, WC, umývárna se sprchovým koutem a šatna. Všechny místnosti jsou dostatečně velké tak, aby vyhovovaly potřebám dětí. Jsou zde zbudovány hrací koutky ke hrám a dalším činnostem dětí. Nábytek je postupně vyměňován za nový, stejně tak jsou nakupovány i nové hračky. Děti k nim mají během dne volný přístup.

Zahrada školy je oplocena, a vybavena herními prvky. Využíváme jí během celého školního roku ke hrám a pohybovým aktivitám.

Kapacita mateřské školy je 72 dětí  Máme zkušenosti s itegrací dětí se SVP, spolupracujeme s PPP Rokycany a SPC Plzeň.Důraz klademe na sebevzdělávání a další vzdělávání pedagogů.

Plánování výchovně-vzdělávacího procesu vychází z Rámcového vzdělávacího programu. V plánech jsou jednotlivé oblasti výchovy a vzdělávání rozvrstveny tak, aby byla rozlišena rozdílná náročnost úkolů pro děti různých věkových skupin. Na tvorbě koncepce se podílejí všechny učitelky. Koncepce vychází z přirozených potřeb a zájmů dětí.

Pedagogové úzce spolupracují s rodiči. Cílem je vytvoření harmonického vztahu mezi dětmi, učitelkami a rodiči.

Vytváříme prostor pro individuální přístup a péči, aby každé dítě pocítilo bezpečí a důvěru. Pečujeme o zdravý duševní a tělesný vývoj dětí, provádíme logopedickou prevenci a logopedická cvičení pod vedením logopedické asistentky.

V mateřské škole s dětmi tančíme, zpíváme, sportujeme, chodíme do divadla, na plavání, na výlety, výstavy, exkurze, seznamujeme se s počítači. Spolupracujeme se ZŠ Mirošov, Knihovnou Mirošov, SDH, Domovem Harmonie a dalšími sdruženími.

S Dětmi realizujeme zájmové aktivity, Plavání, Návštěvy solné jeskyně.Seznamujeme děti s lidovými tradicemi a udržujeme místní zvyky. Účastníme se na kulturních akcích města Mirošova.

Naším cílem je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích v průběhu celého dne. Dbáme na to, aby spontánní a řízené aktivity byly vždy vyvážené. Předškolní vzdělávání je založeno na aktivní účasti dítěte, na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení.