Novinky a aktuality

Dýňový den ve třetí třídě

Již třetím rokem absolvuje naše třída "Dýňový den". Žáci pracovali ve skupinách, ve dvojicích i jako jednotlivci. Vše v barvách dýní, přípradně černé. Hravou formou děti pracovaly po celý den ve všech předmětech. Tentokrát si vyzkoušely dlabat dýně, pracovat s tavnou pistolí, skládat obří puzzle či rozvíjet matematické schopnosti na různých logických, prostorových nebo postřehových hrách. Nechyběla ani práce v pracovních sešitech nebo na listech.

Akademie řemesel 2018

  Dne 19. října 2017 se žáci osmých a devátých tříd zúčastnili projektu Akademie řemesel, který pořádá Úřad práce v Rokycanech. Tématicky byla letošní akce zaměřena na zdravotnické profese, které se aktuálně potýkají s nedostatkem zájmu uchazečů. Žáci zhlédli zajímavé prezentace o jednotlivých oborech, které se na zdravotnických školách vyučují, a mohli klást otázky nejen učitelům středních škol, ale i studentům. Akci hodnotím jako velmi zdařilou, žákům se líbila a poskytla jim vhled do problematiky zdravotnických profesí.  Mgr. Josef Babický

Celoroční program o skřítkovi a víle

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech opět připravilo pro děti celoroční program o skřítkovi Muzejníčkovi a víle Muzejničce. Žáky II. B čeká v muzeu každý měsíc jiné překvapení. Vydají se do pravěku, na staré hrady a zámky, navštíví královnu Hudbu, budou poznávat přírodu, zapomenutá řemesla, procházet staletími, připomenou si Vánoce a Velikonoce.

Jak se učí prvňáčci

V letošním školním roce chodí do 1. třídy 24 žáků, 10 dívek a 14 chlapců. Číst se učí metodou Sfumato. Žáci se u každého písmene učí číst najednou všechny čtyři tvary, malé a velké tiskací i psací. Výuka je hodně pestrá a prolíná se všemi vyučovanými předměty. Žáci si každé písmeno doslova prožijí a prozkoumají všemi smysly. Děti si vždy přinesou do školy zajímavou věc, jejíž název začíná právě probíraným písmenem, a rozšiřují si tak slovní zásobu. Součástí výuky je i dramatická výchova. Největší úspěch měla dramatizace pohádky O Červené karkulce. Děti si přinesly nakreslené i skutečné košíky, bábovky a víno i kostýmy myslivce a Karkulky a s chutí si pohádku zahrály. Nakonec jsme si všichni pochutnali na bábovce, kterou nám upekla jedna z maminek.

Návštěva u hasičů

Ve středu 13. 9. 2017 žáci druhého stupně navštívili Sbor dobrovolných hasičů v Mirošově. Čekalo tam na nás několik požárníků, kterým jsme nejprve museli odpovědět na otázky týkající se důležitých telefonních čísel. Rozšířili jsme si také své znalosti pravidel bezpečnosti - jak postupovat v případě požáru či vážné dopravní nehody. Poté jsme měli možnost prohlédnout si hasičskou výstroj i vybavení hasičského vozu. Děkujeme všem milým členům Sboru dobrovolných hasičů v Mirošově i našim kamarádům z kroužku Mladý hasič za zajímavý výklad a ukázky hasičské práce.