Novinky a aktuality

Turnaj v miniházené

Ve středu 8.11. se žáci 3. – 5. tříd naší školy zúčastnili turnaje v miniházené 4+1 v Rokycanech. Své síly poměřili s žáky ZŠ Mýto, ZŠ Dobřív a ZŠ ulice Míru v Rokycanech. Dívky obsadily pěkné 3. místo, chlapci se po výborném výkonu s plným počtem bodů umístili na 1. místě, a úspěšně tak reprezentovali mirošovskou školu.   Miluše Petrová, Stanislava Kebrlová

Novinové dny ve třetí třídě

Hlavním cílem novinových dnů bylo seznámit děti se souvislostmi : NOVINY, LISTY,LISTOPAD, STROMY, DŔEVO - co mají tato slova společného ? Mnoho.... Práce skupin, dvojic i jednotlivců, používání hudebních nástrojů (dřevěný bubínek, paličky nebo dřívka), dramatické převedení opadávajících stromů, kresba podzimního stromu, využití dřeva, struktura kůry, vylisované listy, části stromů a rozdíl mezi stromem a keřem, využití novinového papíru a větná skladba, která vytvořila články do novin, návštěva školní knihovny - protože stránky knih jsou listy a z nich můžeme čerpat informace, čtenářská dílna, poslech písně Jaroslava Svěráka o stromech nebo Wabiho Daňka o listopadu... To vše a ještě více provázelo třeťáky na přelomu října a listopadu. Mgr. M. Cinertová

Házená na druhém stupni

V polovině října se družstvo chlapců a dívek druhého stupně naší školy vydalo na okresní klání v házené do Rokycan. Obě soutěže probíhaly v hale gymnázia. Družstvo chlapců se utkalo v soutěži 10 družstev a děvčata měla celkem 7 dalších soupeřek. V úvodních duelech byl znát respekt z velkého prostoru a chvilku trvalo, než se všichni rozkoukali. Postupem času s každým dalším zápasem výkon čím dál více narůstal, zejména obrana se lepšila a nebylo již tak snadné se proti nám prosazovat.

Dýňový den ve třetí třídě

Již třetím rokem absolvuje naše třída "Dýňový den". Žáci pracovali ve skupinách, ve dvojicích i jako jednotlivci. Vše v barvách dýní, přípradně černé. Hravou formou děti pracovaly po celý den ve všech předmětech. Tentokrát si vyzkoušely dlabat dýně, pracovat s tavnou pistolí, skládat obří puzzle či rozvíjet matematické schopnosti na různých logických, prostorových nebo postřehových hrách. Nechyběla ani práce v pracovních sešitech nebo na listech.

Akademie řemesel 2018

  Dne 19. října 2017 se žáci osmých a devátých tříd zúčastnili projektu Akademie řemesel, který pořádá Úřad práce v Rokycanech. Tématicky byla letošní akce zaměřena na zdravotnické profese, které se aktuálně potýkají s nedostatkem zájmu uchazečů. Žáci zhlédli zajímavé prezentace o jednotlivých oborech, které se na zdravotnických školách vyučují, a mohli klást otázky nejen učitelům středních škol, ale i studentům. Akci hodnotím jako velmi zdařilou, žákům se líbila a poskytla jim vhled do problematiky zdravotnických profesí.  Mgr. Josef Babický