Novinky a aktuality

Úspěchy Jakuba Čermáka v matematických soutěžích

Matematika jako největší strašák školní docházky?  Jak pro koho. Jakuba Čermáka ze 6. třídy matematika baví a zajímá. V letošním roce se zúčastnil dvou matematických soutěží,  v obou byl velice úspěšný,  a skvěle tak reprezentoval naši školu. V Pythagoriádě obsadil  2. místo  a okresní  kolo Matematické olympiády dokonce vyhrál.  Děkuji Jakubovi za příkladnou přípravu a přeji  hodně  úspěchů při řešení dalších matematických hádanek.              Mgr. Jitka Audesová    

Okresní a krajské kolo recitační soutěže

Okresní kolo v recitaci proběhlo v LŠU v Rokycanech. Největších úspěchů dosáhli Eliška Cinertová v 1. kategorii  a Daniel Mátl ve 2. kategorii, kteří se probojovali do krajského kola. To se konalo      20. 4.2017 až v Horšovském Týně. Zde se opět oba soutěžící prosadili, ve velké konkurenci dětí z dramatických kroužků úspěšně zvládli své texty a získali čestné uznání. Vyslechli si přínosné rady od odborné poroty a ve volném čase, kdy se porota radila, si  stihli prohlédnout i historickou část města. Děkujeme všem učitelům, kteří letos žáky na recitační soutěž připravovali, i paní učitelce Cinertové, která děti do Horšovského Týna doprovodila.

Čarodějnický den

V pátek 28. 4. 2017 se na mirošovské škole uskutečnil Čarodějnický den. Žáci 8. A připravili v tělocvičně  pro své spolužáky let na koštěti přes překážky a soutěž o třídu s největším počtem čarodějů a čarodějnic. Vyhrály třídy 2. A a 4. A, kde se v čarodějné bytosti  proměnily nejen všechny děti, ale i paní učitelky. Chtěla bych poděkovat všem žákům 8. A, kteří se podíleli na organizaci této akce a sami si to podle fotografií i pořádně užili.                                                                                                  Mgr. Jitka Audesová

Okrskové a okresní kolo ve vybíjené

Mirošovští žáci 3.,4. a 5. tříd opět v tomto školním roce poměřili síly ve vybíjené se školami rokycanského okresu. V okrskovém kole obsadili chlapci i dívky 1. místo. Okresního kola v Rokycanech se zúčastnilo osm družstev, chlapci si vybojovali bronzové medaile a dívky obsadily 5. místo.

Místní akční plán

Naše škola se stala součástí realizace projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany“, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000380.   Realizátorem projektu, který byl zahájen 1. 9. 2016 a bude ukončen 31. 8. 2018  je MAS Světovina o.p.s. a Město Rokycany. Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), podpořen je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR.    Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Rokycany tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a školských zařízení, rodičů, žáků a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená především společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.