Novinky a aktuality

Návštěva u hasičů

Ve středu 13. 9. 2017 žáci druhého stupně navštívili Sbor dobrovolných hasičů v Mirošově. Čekalo tam na nás několik požárníků, kterým jsme nejprve museli odpovědět na otázky týkající se důležitých telefonních čísel. Rozšířili jsme si také své znalosti pravidel bezpečnosti - jak postupovat v případě požáru či vážné dopravní nehody. Poté jsme měli možnost prohlédnout si hasičskou výstroj i vybavení hasičského vozu. Děkujeme všem milým členům Sboru dobrovolných hasičů v Mirošově i našim kamarádům z kroužku Mladý hasič za zajímavý výklad a ukázky hasičské práce.

DNY VĚDY A TECHNIKY ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY – 2017

V pátek 8.9. 2017 se žáci druhého stupně mirošovské základní školy vydali se svými učiteli vstříc technickému poznání na tradiční „DVT“ do Plzně. Výprava téměř 50 žáků si mohla vyzkoušet spoustu netradičních pokusů, výrobních dílniček či měření. Žáci mohli například absolvovat laserové bludiště, vyrobit si raketu na vodní pohon, sedět na hřebíkové židli či ovládat roboty. Spousta z našich žáků tak mohla okusit ze světa vědy a techniky daleko více, nežli jim můžeme poskytnout v prostorách základní školy. Takovéto akce tak kladně přispívají ke zvýšení zájmu dětí o výuku, a to nejen v technických oborech. Doufáme tak, že to není na dlouho poslední akce podobného ražení. Mgr. Martin Hanzelín.

Naši noví prvňáčci

      V letošním školním roce nastoupilo do 1. třídy 24 prvňáčků, 14 chlapců a 10 dívek. Jejich třídní učitelkou je Mgr. Stanislava Kebrlová a pomáhá jí asistentka pedagoga Jana Berková. Číst a psát se děti letos učí metodou Sfumato. Žáky ve škole přivítal pan starosta Sýkora, s paní učitelkou se naučili novou básničku a seznámili se s písmenkem o. Ať se našim novým žáčkům školní práce daří!

Zahájení školního roku 2017-2018

      Školní rok 2017 – 2018 začíná v pondělí 4. 9. 2017.   Organizace výuky   1.třída   Po 4. 9.      8. 00 – 8.45 hod Út  5. 9.      7.50 – 9. 30 hod

Projekt EU - Učíme se navzájem

Od 1.9.2016 – 31.8.2018 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001269 Učíme se navzájem, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.  Celková výše podpory činí 1.045.999,- Kč.