Novinky a aktuality

Školou chodil Mikuláš

I letos se celá škola těšila na mikulášskou nadílku, na veselý průvod Mikuláše a jeho pomocníků.  Ten začal už ráno v mirošovské školce, kde Mikuláš, čerti i krásní andílci odměnili všechny hodné děti. Po důkladném prostudování knihy hříchů procházel Mikuláš a jeho doprovod všemi třídami prvního i druhého stupně. Hodným nadělil, zlobivé pokáral a ti se pak  museli vykoupit hezkou písničkou. Role čertů, andílků i samotného Mikuláše sehráli jako tradičně žáci devátých tříd. Moc jim i jejich třídním učitelům J. Audesové a K. Skalovi děkujeme!

Ředitelské volno

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Mirošov, příspěvkové organizace oznamuje, že  v pátek 22.12. 2017 je vyhlášeno z organizačních a provozních důvodů tzv. ředitelské volno.

Je nám spolu dobře, bude ještě lépe!

Název programu :  Je nám spolu dobře, bude nám ještě lépe!   Téma:              Za  Tutanchamonovým pokladem   Projektu se zúčastnili všichni žáci šestého ročníku pod vedením své třídní učitelky Mgr. Lenky Šilhánkové a preventistky Mgr. Jitky Audesové.

Turnaj v miniházené

Ve středu 8.11. se žáci 3. – 5. tříd naší školy zúčastnili turnaje v miniházené 4+1 v Rokycanech. Své síly poměřili s žáky ZŠ Mýto, ZŠ Dobřív a ZŠ ulice Míru v Rokycanech. Dívky obsadily pěkné 3. místo, chlapci se po výborném výkonu s plným počtem bodů umístili na 1. místě, a úspěšně tak reprezentovali mirošovskou školu.   Miluše Petrová, Stanislava Kebrlová

Novinové dny ve třetí třídě

Hlavním cílem novinových dnů bylo seznámit děti se souvislostmi : NOVINY, LISTY,LISTOPAD, STROMY, DŔEVO - co mají tato slova společného ? Mnoho.... Práce skupin, dvojic i jednotlivců, používání hudebních nástrojů (dřevěný bubínek, paličky nebo dřívka), dramatické převedení opadávajících stromů, kresba podzimního stromu, využití dřeva, struktura kůry, vylisované listy, části stromů a rozdíl mezi stromem a keřem, využití novinového papíru a větná skladba, která vytvořila články do novin, návštěva školní knihovny - protože stránky knih jsou listy a z nich můžeme čerpat informace, čtenářská dílna, poslech písně Jaroslava Svěráka o stromech nebo Wabiho Daňka o listopadu... To vše a ještě více provázelo třeťáky na přelomu října a listopadu. Mgr. M. Cinertová