Novinky a aktuality

Složení školské rady 2018-2021

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že po hlasování byli do Rady školy zvoleni tito  zástupci rodičů:  Alena Švermová, Michala Haasová a Helena Šimánková.

Moderní výuka v ZŠ Mirošov

Od 1. 9. 2018-31. 8. 2020 je naše instituce realizátorem projektu "Moderní výuka v ZŠ Mirošov" s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009620, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 1.580.053,- Kč.

Schůzka rodičů budoucích prvňáků

Schůzka rodičů budoucích prvňáků proběhne ve středu 20. 6. 2018 od 16:30 hodin v budově ZŠ Mirošov - třetí patro.

Házená 4+1

Dne 17.5.se mirošovští žáci 1. stupně zúčastnili posledního turnaje v miniházené 4+1 v Rokycanech. Halu nám i pro tento turnaj poskytli házenkáři z Rokycan.

Oznámení - Pověřenec pro ochranu osobních údajů

  Pověřencem pro naši organizaci: Základní škola a mateřská škola Mirošov, příspěvková organizace, Školní 74, Mirošov, 338 43 (IČ:70995656) je od 25. 5. 2018 Mgr. Ing. Jana Krupičková, tel. 377532209, mail: krupickova@ak-plzen.cz.    Mgr. Rostislav Judl – ředitel školy (tel. 775237474)