Novinky a aktuality

21. 12. 2018 - Ředitelské volno

       Ředitelství Základní školy a mateřské školy Mirošov, příspěvkové organizace oznamuje, že  v pátek 21. 12. 2018 je vyhlášeno ředitelské volno. Toto volno platí pro obě části organizace, tedy pro mateřskou školu i pro základní školu. Mgr. R. Judl

Adaptační pobyt - Šumava

V pondělí 24.9. 2018 se obě šesté třídy vydaly na adaptační kurz na Šumavu do hotelu Sirotek. Jelo 25 žáků, dále pak paní učitelka Audesová a pan učitel Skala. Po ubytování následoval oběd. Poté jsme se sešli ve společenské místnosti, kde nás p. uč. Audesová rozdělila do pěti skupin a zadala nám úkoly. Program se týkal Egypta. Museli jsme vybrat jedno děvče z každé skupiny a nalíčit a obléci ji podle busty královny Nefertiti. Odpoledne jsme šli pěšky do Železné Rudy. Druhý den jsme vyráběli masku faraona Tutanchamona a luštili obrázkové písmo – hieroglyfy.

Složení školské rady 2018-2021

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že po hlasování byli do Rady školy zvoleni tito  zástupci rodičů:  Alena Švermová, Michala Haasová a Helena Šimánková.

Moderní výuka v ZŠ Mirošov

Od 1. 9. 2018-31. 8. 2020 je naše instituce realizátorem projektu "Moderní výuka v ZŠ Mirošov" s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009620, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 1.580.053,- Kč.

Schůzka rodičů budoucích prvňáků

Schůzka rodičů budoucích prvňáků proběhne ve středu 20. 6. 2018 od 16:30 hodin v budově ZŠ Mirošov - třetí patro.