Novinky a aktuality

Školní kolo recitační soutěže

Na konci února se konalo školní kolo v recitaci. 26 žáků naší školy soutěžilo v pěti kategoriích. Z každé kategorie vždy dva žáci postoupí do okresního kola, které se koná v Rokycanech. Na spravedlivý průběh akce dohlížela porota ve složení  Miluše Petrová, Mgr. Monika Honzíková a Mgr. Gabriela Sloupová. A kdo nás bude reprezentovat?

Beseda s Martinem Zachem

     Dne 1. 3. 2017 navštívil naši školu pan Martin Zach – člověk, který měl ve svém životě doslova neštěstí ve štěstí. Zhruba před osmi lety se Martin zúčastnil celostátní soutěže s názvem Muž roku, kde svým vzhledem a vystupováním oslovil porotce a získal první místo. Tuto dokonalou pohádku však překazila nešťastná událost, která se mu přihodila hned následující den. Tehdy nešťastně skočil do vody a způsobil si závažné poranění krční páteře. Následkem toho ochrnul na více jak polovinu těla.

Ředitelské volno

Vážení rodiče, oznamujeme vám, že na pátek 10. 2. 2017 vyhlásilo vedení školy z provozních důvodů ředitelské volno. Školní družina i jídelna budou v tento den rovněž uzavřeny.

Projekt PLUS PRO DĚTI

Vzhledem k naší výborné předchozí spolupráci s Diakonií Západ nám byla nabídnuta možnost zúčastnit se zdarma projektu Plus pro děti.  V různých lokalitách Plzeňského kraje je díky tomuto projektu poskytována pracovníky této organizace primární prevence i krizová pomoc ve školách a školních zařízeních.

Tandemová výuka v první a druhé třídě

     Při tandemové výuce pracují v hodině dva učitelé. Nejprve si společně naplánují probírané téma a vyberou činnosti, které pak v hodině budou probíhat. Zapojují se oba najednou nebo jeden z učitelů pracuje s některými žáky individuálně. Také se učitelé ve výuce střídají a doplňují. Pro žáky je to příjemné zpestření, ale i nová motivace k učení. Učitelé pak ocení spolupráci, výměnu zkušeností i nápadů. Po skončení hodiny proběhne hodnocení jak žáků, tak i práce kolegů.