Novinky a aktuality

Čarodějnický den

V pátek 28. 4. 2017 se na mirošovské škole uskutečnil Čarodějnický den. Žáci 8. A připravili v tělocvičně  pro své spolužáky let na koštěti přes překážky a soutěž o třídu s největším počtem čarodějů a čarodějnic. Vyhrály třídy 2. A a 4. A, kde se v čarodějné bytosti  proměnily nejen všechny děti, ale i paní učitelky. Chtěla bych poděkovat všem žákům 8. A, kteří se podíleli na organizaci této akce a sami si to podle fotografií i pořádně užili.                                                                                                  Mgr. Jitka Audesová

Okrskové a okresní kolo ve vybíjené

Mirošovští žáci 3.,4. a 5. tříd opět v tomto školním roce poměřili síly ve vybíjené se školami rokycanského okresu. V okrskovém kole obsadili chlapci i dívky 1. místo. Okresního kola v Rokycanech se zúčastnilo osm družstev, chlapci si vybojovali bronzové medaile a dívky obsadily 5. místo.

Místní akční plán

Naše škola se stala součástí realizace projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany“, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000380.   Realizátorem projektu, který byl zahájen 1. 9. 2016 a bude ukončen 31. 8. 2018  je MAS Světovina o.p.s. a Město Rokycany. Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), podpořen je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR.    Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Rokycany tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a školských zařízení, rodičů, žáků a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená především společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Základní škola a mateřská škola Mirošov zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče k zápisu do 1. třídy. Zápis se koná v pondělí 10. dubna od 12.30 do 17.00 hodin. S sebou k zápisu si vezměte rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.) a rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno. Na budoucí prvňáčky se těší učitelský sbor mirošovské školy. Mgr. Stanislava Kebrlová  

Plavecký výcvik

Žáci 3. třídy absolvovali v plaveckém bazénu v Rokycanech 10 lekcí plaveckého výcviku. Podle plavecké zdatnosti byli žáci rozděleni na tři skupiny. S každou z nich pracovali zkušení plavčíci, kteří se dětem věnovali každý týden v pondělí. V bazénu si žáci vyzkoušeli plavání na čas, jízdu na tobogánu a vířivky. Při závěrečné hodině obdrželi všichni plavecké vysvědčení. Mgr. Jana Krausová