Novinky a aktuality

Místní akční plán

Naše škola se stala součástí realizace projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany“, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000380.   Realizátorem projektu, který byl zahájen 1. 9. 2016 a bude ukončen 31. 8. 2018  je MAS Světovina o.p.s. a Město Rokycany. Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), podpořen je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR.    Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Rokycany tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a školských zařízení, rodičů, žáků a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená především společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Základní škola a mateřská škola Mirošov zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče k zápisu do 1. třídy. Zápis se koná v pondělí 10. dubna od 12.30 do 17.00 hodin. S sebou k zápisu si vezměte rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.) a rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno. Na budoucí prvňáčky se těší učitelský sbor mirošovské školy. Mgr. Stanislava Kebrlová  

Plavecký výcvik

Žáci 3. třídy absolvovali v plaveckém bazénu v Rokycanech 10 lekcí plaveckého výcviku. Podle plavecké zdatnosti byli žáci rozděleni na tři skupiny. S každou z nich pracovali zkušení plavčíci, kteří se dětem věnovali každý týden v pondělí. V bazénu si žáci vyzkoušeli plavání na čas, jízdu na tobogánu a vířivky. Při závěrečné hodině obdrželi všichni plavecké vysvědčení. Mgr. Jana Krausová

Školní kolo recitační soutěže

Na konci února se konalo školní kolo v recitaci. 26 žáků naší školy soutěžilo v pěti kategoriích. Z každé kategorie vždy dva žáci postoupí do okresního kola, které se koná v Rokycanech. Na spravedlivý průběh akce dohlížela porota ve složení  Miluše Petrová, Mgr. Monika Honzíková a Mgr. Gabriela Sloupová. A kdo nás bude reprezentovat?

Beseda s Martinem Zachem

     Dne 1. 3. 2017 navštívil naši školu pan Martin Zach – člověk, který měl ve svém životě doslova neštěstí ve štěstí. Zhruba před osmi lety se Martin zúčastnil celostátní soutěže s názvem Muž roku, kde svým vzhledem a vystupováním oslovil porotce a získal první místo. Tuto dokonalou pohádku však překazila nešťastná událost, která se mu přihodila hned následující den. Tehdy nešťastně skočil do vody a způsobil si závažné poranění krční páteře. Následkem toho ochrnul na více jak polovinu těla.