Novinky a aktuality

Naši noví prvňáčci

      V letošním školním roce nastoupilo do 1. třídy 24 prvňáčků, 14 chlapců a 10 dívek. Jejich třídní učitelkou je Mgr. Stanislava Kebrlová a pomáhá jí asistentka pedagoga Jana Berková. Číst a psát se děti letos učí metodou Sfumato. Žáky ve škole přivítal pan starosta Sýkora, s paní učitelkou se naučili novou básničku a seznámili se s písmenkem o. Ať se našim novým žáčkům školní práce daří!

Zahájení školního roku 2017-2018

      Školní rok 2017 – 2018 začíná v pondělí 4. 9. 2017.   Organizace výuky   1.třída   Po 4. 9.      8. 00 – 8.45 hod Út  5. 9.      7.50 – 9. 30 hod

Projekt EU - Učíme se navzájem

Od 1.9.2016 – 31.8.2018 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001269 Učíme se navzájem, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.  Celková výše podpory činí 1.045.999,- Kč. 

Úspěchy Jakuba Čermáka v matematických soutěžích

Matematika jako největší strašák školní docházky?  Jak pro koho. Jakuba Čermáka ze 6. třídy matematika baví a zajímá. V letošním roce se zúčastnil dvou matematických soutěží,  v obou byl velice úspěšný,  a skvěle tak reprezentoval naši školu. V Pythagoriádě obsadil  2. místo  a okresní  kolo Matematické olympiády dokonce vyhrál.  Děkuji Jakubovi za příkladnou přípravu a přeji  hodně  úspěchů při řešení dalších matematických hádanek.              Mgr. Jitka Audesová    

Okresní a krajské kolo recitační soutěže

Okresní kolo v recitaci proběhlo v LŠU v Rokycanech. Největších úspěchů dosáhli Eliška Cinertová v 1. kategorii  a Daniel Mátl ve 2. kategorii, kteří se probojovali do krajského kola. To se konalo      20. 4.2017 až v Horšovském Týně. Zde se opět oba soutěžící prosadili, ve velké konkurenci dětí z dramatických kroužků úspěšně zvládli své texty a získali čestné uznání. Vyslechli si přínosné rady od odborné poroty a ve volném čase, kdy se porota radila, si  stihli prohlédnout i historickou část města. Děkujeme všem učitelům, kteří letos žáky na recitační soutěž připravovali, i paní učitelce Cinertové, která děti do Horšovského Týna doprovodila.