Novinky a aktuality

Projekt EU - Učíme se navzájem

Od 1.9.2016 – 31.8.2018 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001269 Učíme se navzájem, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.  Celková výše podpory činí 1.045.999,- Kč. 

Úspěchy Jakuba Čermáka v matematických soutěžích

Matematika jako největší strašák školní docházky?  Jak pro koho. Jakuba Čermáka ze 6. třídy matematika baví a zajímá. V letošním roce se zúčastnil dvou matematických soutěží,  v obou byl velice úspěšný,  a skvěle tak reprezentoval naši školu. V Pythagoriádě obsadil  2. místo  a okresní  kolo Matematické olympiády dokonce vyhrál.  Děkuji Jakubovi za příkladnou přípravu a přeji  hodně  úspěchů při řešení dalších matematických hádanek.              Mgr. Jitka Audesová    

Okresní a krajské kolo recitační soutěže

Okresní kolo v recitaci proběhlo v LŠU v Rokycanech. Největších úspěchů dosáhli Eliška Cinertová v 1. kategorii  a Daniel Mátl ve 2. kategorii, kteří se probojovali do krajského kola. To se konalo      20. 4.2017 až v Horšovském Týně. Zde se opět oba soutěžící prosadili, ve velké konkurenci dětí z dramatických kroužků úspěšně zvládli své texty a získali čestné uznání. Vyslechli si přínosné rady od odborné poroty a ve volném čase, kdy se porota radila, si  stihli prohlédnout i historickou část města. Děkujeme všem učitelům, kteří letos žáky na recitační soutěž připravovali, i paní učitelce Cinertové, která děti do Horšovského Týna doprovodila.

Čarodějnický den

V pátek 28. 4. 2017 se na mirošovské škole uskutečnil Čarodějnický den. Žáci 8. A připravili v tělocvičně  pro své spolužáky let na koštěti přes překážky a soutěž o třídu s největším počtem čarodějů a čarodějnic. Vyhrály třídy 2. A a 4. A, kde se v čarodějné bytosti  proměnily nejen všechny děti, ale i paní učitelky. Chtěla bych poděkovat všem žákům 8. A, kteří se podíleli na organizaci této akce a sami si to podle fotografií i pořádně užili.                                                                                                  Mgr. Jitka Audesová

Okrskové a okresní kolo ve vybíjené

Mirošovští žáci 3.,4. a 5. tříd opět v tomto školním roce poměřili síly ve vybíjené se školami rokycanského okresu. V okrskovém kole obsadili chlapci i dívky 1. místo. Okresního kola v Rokycanech se zúčastnilo osm družstev, chlapci si vybojovali bronzové medaile a dívky obsadily 5. místo.