Novinky a aktuality

Akademie řemesel 2018

  Dne 19. října 2017 se žáci osmých a devátých tříd zúčastnili projektu Akademie řemesel, který pořádá Úřad práce v Rokycanech. Tématicky byla letošní akce zaměřena na zdravotnické profese, které se aktuálně potýkají s nedostatkem zájmu uchazečů. Žáci zhlédli zajímavé prezentace o jednotlivých oborech, které se na zdravotnických školách vyučují, a mohli klást otázky nejen učitelům středních škol, ale i studentům. Akci hodnotím jako velmi zdařilou, žákům se líbila a poskytla jim vhled do problematiky zdravotnických profesí.  Mgr. Josef Babický

Celoroční program o skřítkovi a víle

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech opět připravilo pro děti celoroční program o skřítkovi Muzejníčkovi a víle Muzejničce. Žáky II. B čeká v muzeu každý měsíc jiné překvapení. Vydají se do pravěku, na staré hrady a zámky, navštíví královnu Hudbu, budou poznávat přírodu, zapomenutá řemesla, procházet staletími, připomenou si Vánoce a Velikonoce.

Jak se učí prvňáčci

V letošním školním roce chodí do 1. třídy 24 žáků, 10 dívek a 14 chlapců. Číst se učí metodou Sfumato. Žáci se u každého písmene učí číst najednou všechny čtyři tvary, malé a velké tiskací i psací. Výuka je hodně pestrá a prolíná se všemi vyučovanými předměty. Žáci si každé písmeno doslova prožijí a prozkoumají všemi smysly. Děti si vždy přinesou do školy zajímavou věc, jejíž název začíná právě probíraným písmenem, a rozšiřují si tak slovní zásobu. Součástí výuky je i dramatická výchova. Největší úspěch měla dramatizace pohádky O Červené karkulce. Děti si přinesly nakreslené i skutečné košíky, bábovky a víno i kostýmy myslivce a Karkulky a s chutí si pohádku zahrály. Nakonec jsme si všichni pochutnali na bábovce, kterou nám upekla jedna z maminek.

Návštěva u hasičů

Ve středu 13. 9. 2017 žáci druhého stupně navštívili Sbor dobrovolných hasičů v Mirošově. Čekalo tam na nás několik požárníků, kterým jsme nejprve museli odpovědět na otázky týkající se důležitých telefonních čísel. Rozšířili jsme si také své znalosti pravidel bezpečnosti - jak postupovat v případě požáru či vážné dopravní nehody. Poté jsme měli možnost prohlédnout si hasičskou výstroj i vybavení hasičského vozu. Děkujeme všem milým členům Sboru dobrovolných hasičů v Mirošově i našim kamarádům z kroužku Mladý hasič za zajímavý výklad a ukázky hasičské práce.

DNY VĚDY A TECHNIKY ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY – 2017

V pátek 8.9. 2017 se žáci druhého stupně mirošovské základní školy vydali se svými učiteli vstříc technickému poznání na tradiční „DVT“ do Plzně. Výprava téměř 50 žáků si mohla vyzkoušet spoustu netradičních pokusů, výrobních dílniček či měření. Žáci mohli například absolvovat laserové bludiště, vyrobit si raketu na vodní pohon, sedět na hřebíkové židli či ovládat roboty. Spousta z našich žáků tak mohla okusit ze světa vědy a techniky daleko více, nežli jim můžeme poskytnout v prostorách základní školy. Takovéto akce tak kladně přispívají ke zvýšení zájmu dětí o výuku, a to nejen v technických oborech. Doufáme tak, že to není na dlouho poslední akce podobného ražení. Mgr. Martin Hanzelín.