Novinky a aktuality

Informace pro 1. třídy

Zahájení školního roku je v pondělí 2. září 2019. Obě třídy se nachází v podkroví hlavní budovy. Třída 1. A zahajuje výuku v 7:50 hodin, třída 1. B začíná v 8:10 hod. 

Zkrácení výuky

Vážení rodiče, ve středu 26.6. a ve čtvrtek 27.6. bude výuka v základní škole zkrácena na I. stupni do 10.35 a na II. stupni do 11.30. Důvodem je velké horko ve třídách. Upozorňujeme rodiče, že školní družina bude v provozu, ale zvažte, zda by nebylo vhodnější v těchto dnech vyzvednout dítě dříve. Mgr. Rostislav Judl

Schůzka rodičů budoucích prvňáků

Informační schůzka rodičů, jejichž děti nastoupí v září do první třídy, se uskuteční v pondělí 17. 6. od 15hodin v 5. třídě základní školy. Mgr. Jana Krausová

Divadlo Spejbla a Hurvínka

Děti od 1. do 5. třídy naší školy ve čtvrtek 30. 5. 2019 navštívily Divadlo Spejbla a Hurvínka v Praze. V loutkovém představení pod názvem Jak s Máničkou šili všichni čerti vystoupily hlavní postavy tohoto divadla: Spejbl, Hurvínek, Mánička, paní Kateřina a pes Žeryk. Všem se představení líbilo. Děkujeme i Městskému úřadu v Mirošově, který přispěl dětem na dopravu.   Mgr. I. Szobonyová

Šablony II - Zpráva o realizaci

             Od 1.9.2018 – 31.8.2020 je naše instituce realizátorem projektu „Moderní výuka v ZŠ Mirošov“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009620, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT i na spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 1.580.053,- Kč.