Novinky a aktuality

Schůzka rodičů budoucích prvňáků

Informační schůzka rodičů, jejichž děti nastoupí v září do první třídy, se uskuteční v pondělí 17. 6. od 15hodin v 5. třídě základní školy. Mgr. Jana Krausová

Divadlo Spejbla a Hurvínka

Děti od 1. do 5. třídy naší školy ve čtvrtek 30. 5. 2019 navštívily Divadlo Spejbla a Hurvínka v Praze. V loutkovém představení pod názvem Jak s Máničkou šili všichni čerti vystoupily hlavní postavy tohoto divadla: Spejbl, Hurvínek, Mánička, paní Kateřina a pes Žeryk. Všem se představení líbilo. Děkujeme i Městskému úřadu v Mirošově, který přispěl dětem na dopravu.   Mgr. I. Szobonyová

Šablony II - Zpráva o realizaci

             Od 1.9.2018 – 31.8.2020 je naše instituce realizátorem projektu „Moderní výuka v ZŠ Mirošov“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009620, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT i na spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 1.580.053,- Kč.    

Atletický trojboj

Ve středu 22.5. se žáci mirošovské školy zúčastnili Atletického trojboje v Rokycanech. Po výborném výkonu obsadili celkově 2. místo, a zajistili si tak postup do krajského kola. To se bude konat 30.5. v Přešticích.  V jednotlivcích obsadil Adam Daníček 1. místo a Lenka Hodková skončila na 3. místě. Družstvo tvořili tito žáci:         Adam Daníček 5.A

Den Země v Mirošově

Dne 17. dubna 2019 vyzvala osmá třída společně s třídní učitelkou Mgr. Evou Sobotkovou žáky 4. až 9. třídy k účasti na celostátní akci DEN ZEMĚ. S radostí se zapojily všechny ročníky, děti i se svými učiteli v rukavicích a pracovním oděvu vyrazili do ulic Mirošova a přilehlého okolí sbírat odpadky. Podařilo se nám vyčistit ulice Školní, Prokopovu, Vojtěcha  Nejedlého, okolí obchodního domu, MŠ, zámku, nádraží, restaurace Na Statku, Rezavky atd. Všem děkujeme za účast a osmé třídě za skvělý nápad!