Modernizace vybavení pro výuku přírodovědných a technických oborů na ZŠ Mirošov

Registrační číslo: CZ.1.14/2.4.00/27.02888
 
 
V prosinci loňského roku Základní a Mateřská škola Mirošov vytvořila projekt s názvem „Modernizace vybavení pro výuku přírodovědných a technických oborů na ZŠ Mirošov“, který podala v rámci 27. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
 
Dne 24. dubna 2014 byl tento projekt naší škole schválen, a to v celkové výši 3 046 184,14 Kč (z toho dotace byla 85%, tedy 2 589 256,14 Kč a 15% činila spoluúčast ZŠ a MŠ Mirošov, tedy 456 928 Kč).
 
Cílem tohoto projektu bylo pořízení a modernizace přírodovědné učebny a dílen. Záměrem  školy bylo
modernizovat vybavení učeben a vytvořit tak podmínky, které by byly vhodné pro výuku
přírodovědných a technických předmětů. Předchozí stav  byl zcela nevyhovující a z pohledu
aktuálních vzdělávacích potřeb nesplňoval základní předpoklady pro kvalitní výuku. Modernizace
vybavení tak umožnila zavést inovativní postupy do výuky, které žákům usnadní pochopení základních i
složitějších přírodovědných jevů. Konkrétním výstupem tohoto projektu byla modernizace vybavení
dvou dílen (kovodílna a dřevodílna) a přírodovědné učebny.
 
Na základě výběrových řízení (Dodávka laboratorního nábytku a dílenských
stolů a Dodávka interaktivních demonstračních sad) byli vybráni dodavatelé a proběhla příprava učeben
k modernizaci. Všechny tři učebny byly dokončeny  k 1. říjnu 2014, kdy byly  předány
k užívání.
 
 
V Mirošově, dne 28. 7. 2014
Mgr. Rostislav Judl, ředitel školy