Zaměstnanci

Školní jídelna

Nepedagogický pracovník
Pomocná kuchařka ve školní jídelně ZŠ

Nepedagogický pracovník
Vedoucí školní jídelny ZŠ a MŠ

Nepedagogický pracovník
Kuchařka ve školní jídelně ZŠ