Preventivní program

Třída: 
5.

Pro žáky 5. ročníku byla v rámci programu Prevence patologických jevů připravena přednáška na téma ,,Kyberšikana". Prevenisti z Diakonie dětem hravou formou přiblížili, jaká ohrožení může internet skýtat a jaká rizika jim hrozí při pohybu na sociálních sítí. Během dvou hodin se děti seznámily s pojmy kyberstalking, kybergrooming a hoax.

Cílem tohto projektu bylo seznámit žáky s pojmem kyberšikana a naučit děti, jak se mají v případě ohrožení zachovat a jak možnému nebezpečí předejít.

Fotogalerie: