Jablíčkový týden ve 2.A

Třída: 
2.

V prvouce jsme se v týdnu od 5. do 9. listopadu učili o podzimních pracích v sadu. Jelikož je letos bohatá úroda jablek, zařadila jsem toto téma do výuky všech předmětů. Během týdne se děti seznámily s různými odrůdami jablek a s výrobky z nich. Žáci měli možnost během týdne ochutnat povidla, křížaly, pyré, mošt i mraženou jablečnou dřeň. Při pracovních činnostech jsme upekli jablkový drobenkový koláč. Učivo matematiky si děti zopakovaly při vážení ingrediencí na koláč. V češtině jsme si procvičili popis pracovního postupu a větný rozbor na větách o práci v sadu. Ve výtvarné výchově žáci malovali mísu s ovocem. Některé děti si připravily referát o pozitivních účincích jezení jablek na naše zdraví. Jablíčkový týden jsme si užili a vlastnoručně vyrobený koláč chutnal výborně.

Chtěla bych poděkovat všem rodičům, kteří nám umožnili ochutnat jablečný mošt i křížaly a poskytli nám na ukázku zajímavé odrůdy jablek.

Fotogalerie: