3.A

Školní rok: 
2018/2019
Třídní učitel: 
Školní výlet - West park Plzeň Přidáno: 13.06.2019 - 22:05

Výlet začal 30 minutovou cestou do Plzně. Když jsme byli v Plzni, vyrazili jsme do West parku. Na začátku našeho dobrodružství jsme se vydali do jídelny, kde nás uvítal majitel. Po úvodu jsme šli do týpí, kde nám indián říkal, že se bizoni nezabíjeli jen pro maso, ale i pro jejich kůži a kosti. Potom jsme si udělali čelenky a nechali si pomalovat obličej.  Čekalo nás i opékání špekáčků. Když skončil společný program, chodil jsem po městečku a hrál si s kamarády.

Čarodějnice ve 3. třídě Přidáno: 01.05.2019 - 09:33

Keramika Přidáno: 01.05.2019 - 09:27

Plavání - 2. lekce Přidáno: 25.04.2019 - 19:49

Anglicko-česká přání k Velikonocům Přidáno: 17.04.2019 - 17:28

Celebrate this Easter with a heart filled peace, joy and cheer! Have a happy Easter.

Hledání velikonočních vajíček Přidáno: 17.04.2019 - 17:03

Jaro v naší třídě - vyrábíme TRÁVŇÁKY Přidáno: 06.04.2019 - 11:22

Velikonoční zajíčci Přidáno: 31.03.2019 - 17:35

V hodině pracovních činností jsme vyráběli velikonoční zajíčky. Tato činnost nás velice bavila. Jen nás mrzelo, že jsme si zajíčky nemohli s sebou odnést domů. 

Deváťáci za katedrou Přidáno: 31.03.2019 - 15:51

Jako každým rokem si žáci devátých ročníků vyzkoušeli, jaké je to stát se učitelem a učit své mladší spolužáky.  Samotnému učení předcházela náročná příprava. Žáci ve skupinkách kontaktovali třídní učitele a domluvili se na probírané látce. Zjišťovali, co děti umí, aby byly hodiny zábavné a zajímavé. Samotná výuka se nesla ve znamení soutěží a doplňovaček. Všichni deváťáci měli možnost si vyzkoušet kolik času je nutno věnovat  přípravě na vyučování, a jak je těžké děti zaujmout a udržet jejich pozornost. Odměnou jim bylo nadšení mladších kamarádů.

Zážitkové učení - kreslení nohama Přidáno: 14.03.2019 - 16:17