Novinky a aktuality

Stávka - 6.11. 2019

Vážení rodiče, vzhledem k dotazům ohledně stávky pracovníků ve školství bych vám chtěl oznámit, že provoz ZŠ a MŠ Mirošov nebude ve středu 6. 11. 2019 narušen!   Naši zaměstnanci sice většinou podporují požadavky odborů, nicméně odmítají protestovat formou stávky. Platí tedy, že ve středu bude probíhat běžná výuka.   Mgr. Rostislav Judl

Adaptační kurz 2019/2020

Poselství staré šamanky byl název adaptačního programu, který pro naše žáky připravujeme již čtrnáctým rokem. Program se nám daří realizovat každoročně již od roku 2006 a jeho výsledky jsou zřejmé. Projektu se zúčastnilo 25 žáků šestého ročníku pod vedením preventistky školy Mgr. Jitky Audesové, třídního učitele Mgr. Martina Hanzelína a paní asistentky Pavly Hybnerové. Náplň kurzu byla rozdělena do několika hlavních oblastí. Prioritou bylo navázání pozitivního vztahu s  třídním učitelem, zlepšení sociálního klimatu třídy a zařazení nových žáků do třídního kolektivu. 

Organizace začátku školního roku 2019/2020

Informace pro rodiče žáků 2. - 9. tříd Výuka ve školním roce 2019/2020 bude zahájena v pondělí 2. 9. 2019 v 7:50hod  a  končit bude cca v 9:30hodin. V úterý budou první dvě hodiny třídnické, dále bude výuka pokračovat dle rozvrhu.

Informace pro 1. třídy

Zahájení školního roku je v pondělí 2. září 2019. Obě třídy se nachází v podkroví hlavní budovy. Třída 1. A zahajuje výuku v 7:50 hodin, třída 1. B začíná v 8:10 hod. 

Zkrácení výuky

Vážení rodiče, ve středu 26.6. a ve čtvrtek 27.6. bude výuka v základní škole zkrácena na I. stupni do 10.35 a na II. stupni do 11.30. Důvodem je velké horko ve třídách. Upozorňujeme rodiče, že školní družina bude v provozu, ale zvažte, zda by nebylo vhodnější v těchto dnech vyzvednout dítě dříve. Mgr. Rostislav Judl