Novinky a aktuality

Informace pro rodiče-organizace výuky 13.-15.11.2019

Vážení rodiče! Dovolte mi, abych vás informoval o aktuální situaci ve škole. Včera ráno pronikl do hlavní budovy velmi silný zápach z penetračního nátěru, který byl prováděn zhotovitelem přístavby školy v nové budově. Jelikož jsou již budovy propojeny, došlo k této havarijní situaci, která neumožňuje normální výuku. Okamžitě jsme zareagovali a hlavní budovu jsme opustili. Bohužel dnešní situace byla stále nevyhovující a předpokládáme, že ani zítra nebude ještě vše v pořádku. Proto jsme sáhli ke krajnímu řešení. Zajistili jsme náhradní výuku v jiných prostorách a zítra tomu bude podobně. Výuka bude v pátek zkrácena do 11. 30 na prvním a do 12.25 na druhém stupni. Celá situace nás velice mrzí. Vedení školy a všichni zaměstnanci udělali vše pro ochranu zdraví vašich dětí. Mgr. Rostislav Judl

Stávka - 6.11. 2019

Vážení rodiče, vzhledem k dotazům ohledně stávky pracovníků ve školství bych vám chtěl oznámit, že provoz ZŠ a MŠ Mirošov nebude ve středu 6. 11. 2019 narušen!   Naši zaměstnanci sice většinou podporují požadavky odborů, nicméně odmítají protestovat formou stávky. Platí tedy, že ve středu bude probíhat běžná výuka.   Mgr. Rostislav Judl

Adaptační kurz 2019/2020

Poselství staré šamanky byl název adaptačního programu, který pro naše žáky připravujeme již čtrnáctým rokem. Program se nám daří realizovat každoročně již od roku 2006 a jeho výsledky jsou zřejmé. Projektu se zúčastnilo 25 žáků šestého ročníku pod vedením preventistky školy Mgr. Jitky Audesové, třídního učitele Mgr. Martina Hanzelína a paní asistentky Pavly Hybnerové. Náplň kurzu byla rozdělena do několika hlavních oblastí. Prioritou bylo navázání pozitivního vztahu s  třídním učitelem, zlepšení sociálního klimatu třídy a zařazení nových žáků do třídního kolektivu. 

Organizace začátku školního roku 2019/2020

Informace pro rodiče žáků 2. - 9. tříd Výuka ve školním roce 2019/2020 bude zahájena v pondělí 2. 9. 2019 v 7:50hod  a  končit bude cca v 9:30hodin. V úterý budou první dvě hodiny třídnické, dále bude výuka pokračovat dle rozvrhu.