Novinky a aktuality

Adaptační kurz 2019/2020

Poselství staré šamanky byl název adaptačního programu, který pro naše žáky připravujeme již čtrnáctým rokem. Program se nám daří realizovat každoročně již od roku 2006 a jeho výsledky jsou zřejmé. Projektu se zúčastnilo 25 žáků šestého ročníku pod vedením preventistky školy Mgr. Jitky Audesové, třídního učitele Mgr. Martina Hanzelína a paní asistentky Pavly Hybnerové. Náplň kurzu byla rozdělena do několika hlavních oblastí. Prioritou bylo navázání pozitivního vztahu s  třídním učitelem, zlepšení sociálního klimatu třídy a zařazení nových žáků do třídního kolektivu. 

Organizace začátku školního roku 2019/2020

Informace pro rodiče žáků 2. - 9. tříd Výuka ve školním roce 2019/2020 bude zahájena v pondělí 2. 9. 2019 v 7:50hod  a  končit bude cca v 9:30hodin. V úterý budou první dvě hodiny třídnické, dále bude výuka pokračovat dle rozvrhu.

Informace pro 1. třídy

Zahájení školního roku je v pondělí 2. září 2019. Obě třídy se nachází v podkroví hlavní budovy. Třída 1. A zahajuje výuku v 7:50 hodin, třída 1. B začíná v 8:10 hod. 

Zkrácení výuky

Vážení rodiče, ve středu 26.6. a ve čtvrtek 27.6. bude výuka v základní škole zkrácena na I. stupni do 10.35 a na II. stupni do 11.30. Důvodem je velké horko ve třídách. Upozorňujeme rodiče, že školní družina bude v provozu, ale zvažte, zda by nebylo vhodnější v těchto dnech vyzvednout dítě dříve. Mgr. Rostislav Judl

Schůzka rodičů budoucích prvňáků

Informační schůzka rodičů, jejichž děti nastoupí v září do první třídy, se uskuteční v pondělí 17. 6. od 15hodin v 5. třídě základní školy. Mgr. Jana Krausová